Mechteld web bl lucht

8. Mechteld van den Beld (Maarn)
Het CDA heeft de mens centraal en dat geldt voor mij ook. De samenleving zijn en bouwen wij zelf en samen. Iedereen is, in vrijheid, persoonlijk verantwoordelijk voor zijn leven. Kwetsbare mensen mogen we daarbij niet uit het oog te verliezen! Sterker nog, we dienen hen te helpen om te komen tot zelfredzaamheid. Voor iedereen toegankelijke gezondheidzorg, welzijn, arbeid en onderwijs zijn dan ook het fundament voor onze samenleving.

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug, met het CDA mede aan het roer, heeft de afgelopen jaren de WMO goed geïmplementeerd. Dit is dan ook iets om trots op te zijn.

Ik ben opgegroeid in het warme en betrokken Maarsbergen. Na de studie Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met goed gevolgd afgerond te hebben, ben ik in Maarn komen wonen. Daar woon ik -met een tussenperiode van 8 jaar in Maarsbergen te hebben gewoond- nog steeds en met heel veel plezier.

Als ouderling van de Protestante Kerk Maarn Maarsbergen met speciale aandacht voor ouderen probeer ik er voor kwetsbare ouderen te zijn. Een bezoek of koffieochtend op Tweede Kerstdag kan voor eenzame ouderen van grote betekenis zijn. Zo probeer ik een steentje bij te dragen aan een samenleving waarin we omzien naar onze naasten.

Ik wil me inzetten voor een gezonde leefomgeving. Met de natuur in de gemeente Utrechtse Heuvelrug dienen we dan ook zeer zorgvuldig om te gaan. Geen hekken om het Henschotermeer is niet alleen van belang voor dieren zoals reeën maar ook voor jong en oud wonend in Maarn, Maarsbergen en omliggende gemeenten in het kader van bewegen (zwemmen, schaatsen, hardlopen) en de mogelijkheid laagdrempelig te kunnen recreëren. Daarnaast dient de maximum snelheid van 130 km per uur op de A12 in het kader van een gezonde leefomgeving naar beneden te worden bijgesteld.Contactgegevens

Maarn

0343 444529

Twitter

CDAHeuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt zich op voor de kadernota waarin de hoofdpunten van het gemeentelijk beleid en de financiële kaders voor het komende jaren worden aangegeven. De uitgaven en inkomsten van de gemeente... https://www.heuvelrug.nl/projecten/ombuigingen_49604/