Henk_web_bl_lucht_NEW

2. Henk Veldhuizen


Functie:

WethouderIk denk dat u mij kent als wethouder van de gemeente. Van origine ben ik agrarisch ondernemer. Ik ben geboren en getogen in Maarsbergen op de boerderij van mijn ouders. Na mijn studie aan de Hogere Agrarische School ben ik agrarisch ondernemer geworden. Met mijn vrouw en vier kinderen - die inmiddels uitgevlogen zijn - heb ik de boerderij omgevormd naar een natuuronderneming. Net zoals de boerderij zich heeft ontwikkeld, heb ik dat ook gedaan. Omdat het leven niet alleen om werken hoort te gaan ben ik ook altijd bestuurlijk actief geweest. Bovendien ben ik al 30 jaar actief bij de vrijwillige brandweer in Maarn/Maarsbergen. Inzet voor elkaar, mens of dier in nood helpen en betrokken zijn in de samenleven is een drijfveer die mij enorm veel voldoening geeft.

De stap van bestuurder bij de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) naar lijstrekker en dus raadslid ging met een lichte twijfel: Ondernemers vertegenwoordigen is een heel andere tak van sport dan de belangen van inwoners uit je eigen gemeente behartigen dacht ik. Nu 8 jaar later weet ik dat er niet veel verschillen zijn. Als je belangen behartigt, moet je vaak keuzes maken. Keuzes tussen regels en wensen of tussen wensen en budget. Inwoners hebben veel wensen en behoeften en een raadslid moet al die wensen en behoeften wegen. Wegen of jij als raadslid deze wensen kan vertegenwoordigen.

Maar ook of je daar als gemeente verantwoordelijk voor bent of kan zijn. Dit zijn vaak moeilijke keuzes. Wij van het CDA doen dat vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid voor onze medemens en voor ons nageslacht. Wij gaan uit van de eigen kracht van de mens maar weten ook heel goed dat die kracht niet voor iedereen even groot is.

In 2014 ben ik wethouder geworden. Sinds die tijd is er zowel in de raad als bij de wethouders een andere wind gaan waaien. Een wind die er voor zorgt dat er beter naar inwoners en ondernemers wordt geluisterd. Meer en betere interacties door uitgebreide participatie. Een andere vorm van besluitvorming. Besluitvorming waar inwoners, ondernemers en belanghebbenden letterlijk aan tafel worden gevraagd om mee te praten. Daar zijn mooie projecten uit voort gekomen.

Ik heb mij de afgelopen periode met een heel brede en zichtbare portefeuille mogen bezighouden. De minst zichtbare, behalve als je er mee te maken hebt, is jeugdzorg. Er is voor deze kwetsbare groep meer ondersteuning gerealiseerd. Een mooi voorbeeld daarvan is ‘de Villa’ bij het Revius Lyceum waar kinderen van het Revius die dreigen uit te vallen apart kunnen worden genomen en met hulp van jeugdzorg en onderwijs weer klaar worden gemaakt voor regulier onderwijs.

Veel van onze scholen zijn in de jaren 60 en 70 gebouwd en zijn dringend toe aan modernisering. Afgelopen jaar hebben we het Revius Lyceum volledig vernieuwd in een prachtig en toonaangevend schoolgebouw. Ook de basisschool de Kameleon in Doorn heeft nieuwbouw gekregen. De komende jaren zullen nog vele basisscholen aangepakt worden. Zo zijn we nu al bezig voor aanpassingen aan De Zonheuvel, De Ladder en De Meent.

Op sportgebied wordt er ook veel geïnvesteerd in veiligheid en duurzaamheid. De komende jaren worden velden, verlichting en hekwerken van de sportparken vernieuwd.

Verkeer is een zorg van iedereen. Iedereen kan moeiteloos een situatie aanwijzen waar verbetering gewenst is. Er is in de afgelopen periode veel contact geweest met inwoners, omwonende en belanghebbende een hebben we door het vrijmaken van budgetten het verkeer- en vervoerplan geactualiseerd. Met de Provincie en ProRail is de gemeente een paar grote infrastructuurprojecten gestart zoals de herinrichting van het Stationsgebied Driebergen- Zeist en de ondertunneling in Maarsbergen. Daarnaast wordt de infrastructuur in de dorpen verbetert. Zo worden wegen vernieuwd zoals de Hoofdstraat in Driebergen. Ook worden de fietsvoorzieningen in onze gemeente verbeterd. Onze gemeente ontwikkeld zich tot één van de meest populaire fietsgemeentes in Nederland.

Ook wordt de openbare ruimte nu beter onderhouden met inzet van participatiebanen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Oranjevijver in Driebergen die in samenwerking met omwonenden in oude glorie wordt hersteld.

In de uitdagende portefeuille Economische zaken waar we verantwoordelijkheid dragen voor bijna 5000 ondernemers (inclusief ZZP’ers) is het vertrouwen tussen ondernemers en gemeente stevig hersteld. Ik ben dan ook heel trots dat we inmiddels goed van elkaar begrijpen wat we willen en wat we kunnen. De vernieuwde opzet van de verkiezing van de ondernemer van het jaar is daar een mooi voorbeeld van. Inmiddels zijn de ondernemers uit de omliggende gemeenten jaloers op de aanpak die we nu in onze gemeente hebben.

Ik ben met veel passie en plezier de afgelopen 4 jaar uw wethouder geweest. Ik kijk er naar uit om ook de komende 4 jaar mijn hele ziel en zaligheid in te zetten om onze mooie gemeente nog mooier te maken.Contactgegevens

LinkedIn

Maarsbergen

0343 565600

Twitter

CDAHeuvelrug

Vanavond start het inwerkprogramma van de nieuwe raad @gem_heuvelrug met @PeterKranenburg en Marina

Agenda

Geen items beschikbaar.