Chantal_web_bl_lucht

1. Chantal Broekhuis
Betrouwbaar

Als inwoner van het dorp Driebergen-Rijsenburg weet ik hoe belangrijk de eigenheid van een dorp is. Wonen, werken en recreëren moet mogelijk zijn in onze gemeente. Kinderen moeten onderwijs kunnen genieten. Ondernemers en het verenigingsleven moeten kunnen floreren. Dit vraagt met de beperkte financiële middelen creativiteit en samenspel. Ik wil er met u de schouders onder zetten, doet u mee?

Betrokken

Vecht voor leefbare en vitale dorpen met:
- Woonruimte voor jong en oud.
- Goede welzijnsvoorzieningen in de dorpen.
- Goed onderhoud van de openbare ruimte, perken,
  paden, parken en wegen.

En gedragen besluitvorming door:
- Belanghebbenden in een vroegtijdig stadium  
  betrekken bij de vorming van beleid en de
  uitwerking van uitvoeringsplannen.Contactgegevens

LinkedIn

Driebergen-Rijsenburg

06 34 944 098

Twitter

CDAHeuvelrug

Vanavond start het inwerkprogramma van de nieuwe raad @gem_heuvelrug met @PeterKranenburg en Marina

Agenda

Geen items beschikbaar.