Marina_web_bl_lucht

Marina Roelofsen
Ik ben Marina Roelofsen, getrouwd met Auke en we hebben drie kinderen, een dochter van 12 en twee jongens, van 10 en van 8 jaar oud. Sinds 2010 wonen wij in Driebergen-Rijsenburg.

Ik ben al weer bijna vier jaar raadslid voor het CDA in deze mooie gemeente. In de afgelopen periode heb ik me voornamelijk beziggehouden met de portefeuille Samenleving. Hierbij moet je denken aan onderwerpen als zorg en welzijn, werk en inkomen, jeugdhulp, onderwijs en cultuur. In de afgelopen vier jaar is er in de zorg en het sociale domein erg veel veranderd. Veel zorgtaken van het Rijk zijn op het bordje van de gemeente terechtgekomen. De gemeentelijke organisatie is totaal anders gaan werken door de overdracht van deze taken. Zorg en ondersteuning worden nu zoveel mogelijk dichtbij mensen geregeld door middel van de sociale dorpsteams. Het is erg interessant om als raadslid zo nauw bij deze processen betrokken te zijn. Veel gaat gelukkig goed, maar er zijn ook zaken die nog meer aandacht verdienen. Onder andere het welzijnswerk en het bestrijden van eenzaamheid zijn belangrijke CDA-punten waar we verder mee aan de slag willen. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen, maar ook om bijvoorbeeld jongeren met een beperking waar weinig activiteiten voor zijn.

Als raadslid kun je waar nodig dingen veranderen of verbeteren en mensen een eindje op weg helpen. Het is fijn om op die manier van betekenis te kunnen zijn en ik ga daar heel graag nog vier jaar mee door.    

  Contactgegevens

Driebergen-Rijsenburg

0343 758096 / 06-40048011

Twitter

CDAHeuvelrug

Wij zijn stil van het bericht van overlijden van Johan Klaassen. Zomaar ineens is hij er niet meer. Veel sterkte toegewenst aan zijn vrouw, familie en naasten. https://twitter.com/d66heuvelrug/status/1134916737458233356

CDAHeuvelrug

Mooie ontwikkelingen bij @ProvUtrecht. Gefeliciteerd @DerkBoswijk! Met #CDA en @HankeBruinsSlot oog voor vitale dorpen, het buitengebied en @NP_UtrHeuvelrug #iederdorptelt Op een mooie samenwerking de komende periode! https://twitter.com/provutrecht/status/1133756153253511170

Agenda

Geen items beschikbaar.