Peter_web_bl_lucht

nieuws

Algemene Beschouwingen CDA juni 2018

11 juli 2018

Voorzitter dat is wat er hier vandaag aan ons voorligt. Een beleidsarme kadernota.

BELEIDSARM is een woord dat bestaat uit twee delen: Beleid & arm.

Bij het woord beleid kan men denken aan papier. En u weet, papier is geduldig.

Het woord Arm daarentegen roept heel andere associaties op. Het kan gaan over een deel van het menselijk lichaam dat reuze handig is. Maar het kan ook gaan over het gebrek aan middelen om een volwaardig bestaan te leiden.

En hoewel armoede ook in onze gemeente voorkomt, wil ik hier toch stellen dat wij in een paradijs leven, hier op de heuvelrug. Maar dat terzijde.

Als nu beide woorden met elkaar worden verbonden resteert er helaas weinig. Echter wij allen zijn ons ervan bewust dat dit ook het doel is en was van deze Kadernota. Een nota die geen beleid bevat en zich slechts beperkt tot een financieel kader, dat op 1 A4tje is terug te vinden.

De CDA fractie heeft dan ook geen op of aanmerkingen daarover maar neemt deze voor kennisgeving aan.

Voorzitter

Voor onze fractie is het raadsprogramma van veel groter belang, en wij kijken dan ook reikhalzend uit naar uw uitvoeringsprogramma. Het CDA hecht – zoals uw weet – aan toegankelijke zorg, woningbouw voor jong & oud, solide financiën en schone straten en wijken.

De afgelopen maanden is er voldoende over inhoud gepraat in dit huis. U als college bent nu aan zet om tot uitvoering over te gaan. Zie deze beschouwing onzerzijds als een aansporing daartoe.

En zoals de toon de muziek zet, dan mag die toon niet vals zijn, of vals klinken in het groter geheel. Anders is de gehele compositie vals. Daarom zullen wij elke noot die de compositie Raadsprogramma niet zuiver aanvult, dan wel niet zuiver meeklinkt in die compositie, niet steunen. Zodat de compositie Raadsprogramma zuiver van toon zal blijven.

Afsluitend richt ik mij tot de raad zelf. De raad die een eigenstandige verantwoordelijk heeft en draagt. Ik eindig dan ook met datgene waarmee ik afgelopen donderdagavond begon. Ik wens de raad toe om onze lokale democratie te schragen en te versterken door het debat in deze zaal met waardigheid te voeren.

Namens de CDA fractie, Peter Kranenburg, fractievoorzitter