Boerenbuurt leersum bezoek fractie sept 2018

nieuws

CDA bezoekt Boerenbuurt Leersum

29 september 2018

Zaterdagochtend 29 september heeft de CDA fractie de Boerenbuurt in Leersum bezocht om met betrokkenen in gesprek te gaan over de plannen voor woningbouw aldaar. 

Voor- en tegenstanders brachten hun standpunten in. De CDA fractie zal ieders inbreng meewegen bij het voorstel dat het college zal gaan doen voor het terrein in de nabije toekomst.

Twitter

CDAHeuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt zich op voor de kadernota waarin de hoofdpunten van het gemeentelijk beleid en de financiële kaders voor het komende jaren worden aangegeven. De uitgaven en inkomsten van de gemeente... https://www.heuvelrug.nl/projecten/ombuigingen_49604/