CDA_Logo_cirkel

nieuws

Geen belastingverhoging

21 december 2018

De tekorten op de jeugdzorg en de WMO hebben grote consequenties voor de financiële situatie van de gemeente. We kunnen stellen dat we in zwaar weer terecht zijn gekomen. Nog even los van de hoge schulden en de tekorten bij de Sociale Dienst RDWI.

Het CDA wil in eerste instantie een gerichte aanpak van de bron van het probleem, en daarnaast een integrale afweging van de oplossingen voor het financiële tekort.

Op korte termijn zal het college moeten komen met een pakket aan maatregelen om de kosten voor de jeugdzorg en WMO onder controle te krijgen.

Ten tweede dient er voortdurend actie richting de rijksoverheid te komen om meer budget te krijgen voor de taken die nu bij de gemeente zijn neergelegd. Den Haag is in deze de veroorzaker van deze financiële ellende. Ik herhaal hier dan ook de oproep aan alle fracties om hun collega’s in Den Haag hierop aan te spreken.

Daarnaast dient de welzijnsfunctie binnen onze gemeente een prominentere plaats te krijgen om zodoende preventief de vraag naar dure zorg af te remmen. Het CDA is en was tegen het opheffen van de stichting Welnuh. Het opheffen daarvan juist op het moment dat de transformatie nog pas aan het begin stond betreuren wij. Een goed welzijnsbeleid draagt bij aan een sterke samenleving waar inwoners in staat zijn zelf oplossingen te vinden.

 

Dan onze aandachtspunten over de integrale aanpak van het financiële tekort.

Conform onze eigen financiële spelregels zal het tekort bij de Jeugdzorg en de WMO eerst binnen programma 5 (het sociale domein) moeten worden opgelost. Dat betekent kritisch kijken naar de activiteiten en voorzieningen en het efficiënter werken van de organisatie binnen dit domein.

Onze inschatting is echter dat binnen programma 5 niet het gehele tekort kan worden opgevangen. Dan willen wij een integrale afweging waarbij alle overige programma’s hun steentje bijdragen aan de oplossing. Dit dient aan het begin van volgend jaar plaats te vinden.

Concreet betekent dit dat wij nu geen besluiten nemen over 1 of enkele onderdelen van het bezuinigingspakket. Wij zeggen dus niet, schrap alle duurzaamheidsmaatregelen, versober het leerlingenvervoer, sluit sporthallen of zwembaden, versober het minimabeleid, en nee wij zeggen dus ook niet ‘verhoog de OZB belasting’.

Het CDA maakt zich ernstig zorgen over de lastenverzwaringen voor onze inwoners in het nieuwe jaar. Dan gaat het om verhoging van de BTW, rioolheffing, energiebelasting en zorgpremie.

Laat het duidelijk zijn: Het CDA wil een integrale afweging om tot een oplossing te komen voor deze situatie. En geen aanpassing op 1 element.

Het past ons niet om bij de eerste de beste tegenslag gelijk een greep in de portemonnee van onze inwoners te doen. Dus geen verhoging van de OZB belasting voor huiseigenaren.

Peter Kranenburg, fractievoorzitter

 

Twitter

CDAHeuvelrug

“Waterschap besturen met een boerenhart en boerenverstand.” Dat typeert Henk Veldhuizen. Lees hier een mooi artikel over hem in de nieuwsbrief van LTO Noord. Henk Veldhuizen nr 4 kieslijst #CDA Valei en Veluwe. https://www.ltonoord.nl/provincie/regio-west/utrecht/nieuws/2019/03/05/henk-veldhuizen-waterschap-besturen-met-boerenhart-en-boerenverstand?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwv

CDAHeuvelrug

Het #CDA wil de kleine kernen bereikbaar houden voor Openbaar vervoer. We trekken daarvoor samen op met de Provinciale Statenfractie van het #CDA! https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2332344180333558&id=1427674297467222

Agenda

Geen items beschikbaar.