Vroeger_en_nu__bezoek_april_2019

nieuws

Bezoek aan Vroeger en Nu

6 april 2019

Op zaterdag 6 april heeft de fractie een bezoek gebracht aan de stichting 'Vroeger en Nu' in Driebergen-Rijsenburg. Daar kregen de CDA raadsleden uitleg over het museum, de tentoonstelling over sport in Driebergen en een rondleiding over de monumentale begraafplaats die door de stichting wordt onderhouden.

Twitter

CDAHeuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt zich op voor de kadernota waarin de hoofdpunten van het gemeentelijk beleid en de financiële kaders voor het komende jaren worden aangegeven. De uitgaven en inkomsten van de gemeente... https://www.heuvelrug.nl/projecten/ombuigingen_49604/