CDA_Logo_cirkel

nieuws

Pakket bezuinigingsmaatregelen en consultatie inwoners

12 april 2019

De CDA fractie bedankt de ambtelijke organisatie en het college voor het vele werk voor dit voorstel.

Het CDA kan zich vinden in het voorstel voor het consultatie-traject van onze inwoners over het pakket aan bezuinigingen en belastingverhogingen dat het college samen met de ambtelijke organisatie heeft opgesteld. Wel vinden wij het belangrijk dat de inwoners ook zelf nog bezuinigingsmaatregelen kunnen aandragen. Danwel kunnen aangeven waar zij denken inkomsten te (kunnen) verhogen of externe financiering te kunnen verkrijgen.

Uiteraard hebben wij ook een mening over de maatregelen. Zo vinden wij het aantal bezuinigingsmaatregelen nogal summier, als er meer maatregelen waren gepresenteerd was er ook echt wat te kiezen. En het (flink) verhogen van de belastingen is het zoeken en vinden van de makkelijke oplossing. Nu is de verhouding dat tegenover iedere euro bezuiniging een belastingverhoging van 2 euro staat.

Het CDA zoekt zelf ook naar oplossingen. Wij stellen voor de aanbesteding voor de openbare verlichting voorlopig niet opnieuw op te starten. Dit levert een maximale besparing van 650.000 euro per jaar op. Daarnaast wil het CDA geen besluit nemen over het sluiten van maatschappelijke voorzieningen zolang het plan over de overheadkosten en bedrijfsvoering van de organisatie niet gereed is.

Maar belangrijker nog is om de oorzaak van het tekort aan te pakken. Wij steunen dan ook de inspanningen van het college en ambtenaren om de kosten van de jeugdzorg en WMO onder controle te krijgen. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Voorzitter           Voor het CDA geldt: IEDER DORP TELT!

Wij zijn een gemeente van 7 dorpen, ieder met een eigen identiteit. En de leefbaarheid van ieder dorp willen wij waarborgen, groot of klein, oost of west. Het zoeken naar creatieve oplossingen samen met inwoners en maatschappelijke organisaties moet dan ook voorrang krijgen boven het sluiten van voorzieningen. Dit consultatie-traject kan daarvoor (wederom) een goede aanzet geven. De kracht van onze samenleving is groot, maar vraagt een open houding van de gemeentelijke overheid. Ik verwijs wederom naar het CDA voorstel voor ‘right to challenge’ (oftewel de mogelijkheid voor inwoners om met een alternatief voorstel naar de raad te komen). Dit staat ook zo in het raadsbrede programma dat we samen hebben opgesteld.

Het college heeft naast bezuinigingsmaatregelen uitdrukkelijk ook gekozen voor het verhogen van de belastingen voor onze inwoners. Uitgangspunt was daarvoor de begroting sluitend te krijgen. Maar laten we wel zijn, het gaat hier om de portemonnee van onze inwoners, en deze forse belastingverhoging gaat hiermee voorbij aan de financiele draagkracht van een deel van onze inwoners. Inwoners met lage inkomens die het afgelopen jaar al meer btw-belasting, meer energiebelasting een hogere rioolheffing en een hogere zorgverzekering moesten betalen.

Tot slot 

Laat het duidelijk zijn: Het CDA wil een integrale afweging om tot een oplossing te komen voor deze situatie. Wij steunen het voorstel voor het consultatie-traject en zien uit naar de uitkomsten. 

Twitter

CDAHeuvelrug

Wij zijn stil van het bericht van overlijden van Johan Klaassen. Zomaar ineens is hij er niet meer. Veel sterkte toegewenst aan zijn vrouw, familie en naasten. https://twitter.com/d66heuvelrug/status/1134916737458233356

CDAHeuvelrug

Mooie ontwikkelingen bij @ProvUtrecht. Gefeliciteerd @DerkBoswijk! Met #CDA en @HankeBruinsSlot oog voor vitale dorpen, het buitengebied en @NP_UtrHeuvelrug #iederdorptelt Op een mooie samenwerking de komende periode! https://twitter.com/provutrecht/status/1133756153253511170

Agenda

Geen items beschikbaar.