Maarn_twee_marken

nieuws

MFA Maarn nieuwbouw

28 juni 2019

MFA Maarn (De Twee Marken en gebiedsontwikkeling)

Voor het CDA staat de leefbaarheid in onze dorpen voorop. Nu de raad heeft ingestemd met het voorstel voor de multifunctionele accommodatie (MFA) en de gebiedsontwikkeling in Maarn, kan dit een mooie impuls betekenen voor Maarn.

Het is een waardevol streven om voorzieningen voor meerdere gebruikers in te richten, zodat allerlei partijen gebruik kunnen maken van hetzelfde gebouw en verschillende mensen en verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten.

Zonder woningbouw was dit plan financieel niet haalbaar. Er zal daarom ook woningbouw gerealiseerd worden. Het bouwen van meer woningen is een belangrijke focus uit ons raadsprogramma en een wens van het CDA, omdat veel inwoners, ook in Maarn, op zoek zijn naar een geschikte woning.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten en de vele contacten met de betrokkenen in Maarn werd ons duidelijk dat men grote moeite had met de voorwaarden. Daarom hebben we een amendement geschreven samen met OPEN, de VVD, D66 en de CU. Met het amendement hebben we geprobeerd zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de vele wensen die door de inwoners, verenigingen en betrokkenen kenbaar zijn gemaakt. Dit amendement is aangenomen.

We zien dit raadsbesluit als de start van een traject waarin veel samengewerkt zal moeten worden. Het is daarbij essentieel dat inwoners en zoveel mogelijk betrokken partijen kunnen meedenken en hun input kunnen leveren. We willen dat dit professioneel georganiseerd gaat worden. Dit hebben we daarom ook in het amendement verwoord.

Het is belangrijk voor onze inwoners dat de voorzieningen in de dorpen blijven, dus ook in Maarn. Er zal daarom uitgegaan worden van een volwaardige sporthal. Ook zal er samen met de bibliotheek, de scholen en vrijwilligers een verkenning worden gedaan naar de mogelijkheden om een bibliotheek te behouden in de MFA. Er moet genoeg ruimte zijn voor alle gebruikers, nu en in de toekomst. Verder is er veel aandacht nodig voor de parkeerproblematiek, de verkeersafwikkeling en het groen.

Tenslotte willen we dat de continuïteit van de activiteiten in het dorpshuis zoveel mogelijk gewaarborgd is. Met al deze wijzigingen van de voorwaarden hopen we dat de MFA echt een dorpshuis kan worden voor en door de inwoners van Maarn en Maarsbergen.

Marina Roelofsen, CDA Raadslid

Twitter

CDAHeuvelrug

Wij zijn stil van het bericht van overlijden van Johan Klaassen. Zomaar ineens is hij er niet meer. Veel sterkte toegewenst aan zijn vrouw, familie en naasten. https://twitter.com/d66heuvelrug/status/1134916737458233356

CDAHeuvelrug

Mooie ontwikkelingen bij @ProvUtrecht. Gefeliciteerd @DerkBoswijk! Met #CDA en @HankeBruinsSlot oog voor vitale dorpen, het buitengebied en @NP_UtrHeuvelrug #iederdorptelt Op een mooie samenwerking de komende periode! https://twitter.com/provutrecht/status/1133756153253511170

Agenda

Geen items beschikbaar.