Werk en Inkomen

Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en iedereen meedoet naar zijn of haar mogelijkheden. Voorwaarde hiervoor is een lokale gemeenschap waarin mensen de gelegenheid krijgen om hun talenten te gebruiken, elkaar te ontmoeten en waarin niemand wordt uitgesloten.

Werkloosheid in deze regio is helaas nog steeds een aanzienlijk probleem. Hoewel de economische omstandigheden niet optimaal zijn, zien we landelijk een langzaam herstel van de arbeidsmarkt. De verwachting is dat we de positieve gevolgen daarvan ook in onze regio gaan merken. Het aantal inwoners dat een beroep doet op een bijstandsuitkering groeit nog altijd, maar deze groei vlakt wel duidelijk af. De gemeente geeft prioriteit aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Hier staan wij volledig achter, er gebeurt echter momenteel nog te weinig om het hoge aantal werklozen in de middengroep (27-65 jaar) naar werk te begeleiden. Een goede relatie met de (lokale) werkgevers is hierbij essentieel. Ook moet onze gemeente voldoende mogelijkheden bieden voor werkgevers om werknemers met een beperking in dienst te nemen. Onze eigen gemeentelijke organisatie zou hierbij een voorbeeldfunctie moeten vervullen.

Naast solidariteit vinden wij als CDA dat mensen ook op hun persoonlijke verantwoordelijkheden aangesproken moeten worden. Wij vinden het daarom belangrijk dat de gemeente mensen met een bijstandsuitkering aanmoedigt tot het leveren van een tegenprestatie, in de vorm van vrijwilligerswerk.

 

Twitter

CDAHeuvelrug

RT @Nienke_vd_veen: Jahaha, vanavond heeft de raad van de @gem_heuvelrug unaniem een motie aangenomen voor een landelijke gemeentelobby teg…

CDAHeuvelrug

RT @ChantalBroekhus: De vernieuwde kunstgrasvelden van @FCDRIEBERGEN zijn officieel geopend ????????????

Agenda

Geen items beschikbaar.