Gezonde financiën

De fractie heeft de afgelopen jaren vol ingezet op het transparant en betrouwbaar krijgen van de financiële administratie van de gemeente. De boekhouding kende simpelweg teveel tekortkomingen. De CDA motie ‘Transparantie’ van de administratie is uiteindelijk in november 2014 raadsbreed gesteund en door het college omarmt. Zonder een degelijke boekhouding kan de raad, maar ook het college, haar werk niet goed doen. Het doel is nu om in het voorjaar van 2016 een administratie te hebben waar het college haar hand voor in het vuur wil steken.

Parallel daaraan loopt het Re-organisatieplan. Onderdelen daarvan zijn  integraal- en projectmatig werken, verbetering van organisatie-cultuur en de aansturing (management) van de organisatie. Begin 2016 heeft de reorganisatie haar beslag gekregen, zo is onder andere het managementteam verminderd van 12 naar 8 managers.

Het tevens toevoegen van financieel specialisten aan de verschillende afdelingen, dus de financiën zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van de afdeling financiën, zien wij ook als een verbetering. Een tegenvaller bleek echter de hoogte van de kosten van de afvloeiingsregelingen voor boventallige ambtenaren. Wij zullen in dit kader als fractie ook scherp blijven letten op het wervingsbeleid van de gemeente voor nieuwe medewerkers.  

Het CDA blijft staan voor een sluitende begroting en bij tekorten kijken wij eerst naar het reduceren van kosten voordat wij de lasten van de burgers verhogen. In ons verkiezingsprogramma stellen wij dat de OZB belasting jaarlijks maximaal met 50% van de inflatie mag worden verhoogd.

Twitter

CDAHeuvelrug

De CDA fractie is ervan geschrokken dat het college in het openbaar onderwerpen heeft besproken in de trein op weg naar het VNG congres in Maastricht. Het CDA wil z.s.m. van het college horen wat er nu wel en niet in het openbaar is gezegd.

CDAHeuvelrug

Mooi dat in het raadsprogramma @gem_heuvelrug meer ruimte is opgenomen voor biodiversiteit ? https://twitter.com/wnfnederland/status/998901245669789696

Agenda

Geen items beschikbaar.