Campagne

Midden tussen de mensen

Het CDA staat voor de waarde en waardigheid van elk mens, ieder mens telt, moet zoveel mogelijk tot haar/zijn recht komen en draagt naar vermogen bij. Het CDA is een betrokken en lokaal gewortelde partij, midden tussen de mensen. Wij halen onze inspiratie uit een christelijk mensbeeld. Daarin staat centraal dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander leeft. Daar past geen anonieme wijk bij en geen gemeente die alles voor ons regelt. Wij kiezen bewust partij voor de samenleving die we samen maken. Wij geloven in het vermogen van mensen en organisaties om zelf voor oplossingen te zorgen.