Speerpunten_1376_734

Samen leven op de Heuvelrug

Het CDA wil politiek bedrijven vanuit een op christelijke normen en waarden gefundeerd mens- en wereldbeeld, waarin gerechtigheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap centraal staan.

De gemeente is voor het CDA in de eerste plaats een gemeenschap waarin mensen vrij en veilig moeten kunnen samenleven.

Het CDA stelt de burger centraal. De gemeentelijke overheid moet ervoor zorgen dat haar inwoners zich kunnen ontwikkelen, individueel en gezamenlijk. Waar iedereen, wie zij of hij ook is, vandaan komt of gelooft, zich kan ontplooien, zich thuis kan voelen en zich gezien weet. Dat is voor ons de belangrijkste voorwaarde voor een sterke samenleving.

Voor het CDA staat voorop dat mensen niet geïsoleerd raken, maar kunnen terugvallen op gezin, familie, buren, vrienden, of op de overheid. Wij willen stimuleren dat vooral binnen die kaders mensen voor elkaar willen zorgen en verantwoordelijk voor elkaar willen zijn.

Het CDA wil de leefbaarheid van alle dorpen van de Utrechtse Heuvelrug bevorderen. Daarbij stellen we de eigenheid van ieder dorp voorop, want ieder dorp telt!

Download hier het hele verkiezingsprogramma 2018-2022 in pdf.