Gezin

Uw Utrechtse Heuvelrug

Het CDA Utrechtse Heuvelrug wil de komende jaren aan onze straten, wijken, dorpen en gemeenschappen bouwen. Wij zijn van mening dat onze gemeente zich extra moet inzetten voor leefbare en vitale dorpen, met ontplooiingskansen voor ons allen. Wij kiezen voor een richting waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Met goede ondersteuning help De gemeente is de overheid die het dichtst bij de mensen staat. Een sterk CDA verzet zich tegen het denken in termen van ‘groot, groter, grootst’. De kwaliteit, betrouwbaarheid en herkenbaarheid van de overheden moeten de leidraad zijn.

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de mensen staat. Een sterk CDA verzet zich tegen het denken in termen van ‘groot, groter, grootst’. De kwaliteit, betrouwbaarheid en herkenbaarheid van de overheden moeten de leidraad zijn. Het CDA-Utrechtse Heuvelrug zal daarom de komende raadsperiode inzetten op volgende vijf bewegingen:

- van vrijblijvend naar betrokken

- van grenzen naar ruimte

- van nazorg naar voorzorg

- van polarisatie naar participatie

- van verbruiken naar waarderen