Gezin

Een betrokken gemeente

Er voor elkaar zijn en naar elkaar omkijken blijft uitgangspunt van christendemocratische lokale politiek. Ons ideaal is een gemeente waarin zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een overheid die mensen ruimte geeft en aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. De gemeente blijft bij de wettelijke toegemeten taken wel verantwoordelijk en stimuleert, faciliteert en levert de benodigde financiële middelen. Dat vraagt om nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende overheid en om zekerheid voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving.