Arbeidsparticipatie

Van grenzen naar ruimte

De afgelopen jaren heeft de overheid steeds meer taken op zich genomen. Daarbij zien wij dat de overheid steeds meer is gaan regelen en voorschrijven. Hierdoor neemt het eigen initiatief bij inwoners af. Wij willen de trend keren en inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid laten nemen. De gemeenteraad wordt gevraagd om meer vertrouwen te hebben in professionals. Dat vraagt van de gemeente bestuurlijke moed en flexibiliteit, want het betekent dat mensen vaker op hun gezond verstand worden aangesproken dan op regels en voorschriften. Dit betekent ook zeer terughoudend zijn met het maken van regels.