Zorg

Van nazorg naar voorzorg

Als er iets misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet. Veel nadruk is komen te liggen op het geld dat de overheid nog beschikbaar wil stellen. Het CDA wil deze trend keren door ook te kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen. Ook door preventie wordt het beroep op voorzieningen beperkt. Dat is nodig, zodat die kunnen blijven bestaan voor mensen die het echt nodig hebben. Onze gemeente zal extra taken krijgen voor wat betreft begeleiding, persoonlijke verzorging en jeugdzorg. Maar daar wordt flink op bezuinigd. De te volgen koers zal goed moeten worden overdacht.