Ondernemer

Eerlijke economie

Een eerlijke economie biedt mensen de kans om hun talenten te gebruiken en een eigen inkomen te verdienen. De gemeente kan daarbij helpen door, waar nodig en mogelijk, de lokale economie te stimuleren. Ook kan de gemeente het bedrijfsleven helpen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.