Leersum

Van polarisatie naar participatie

Ieder mens heeft talenten. Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt. Het CDA Utrechtse Heuvelrug wil werk maken van de lokale samenleving waarin mensen elkaar ontmoeten en niemand wordt uitgesloten. Naast de nodige solidariteit spreken we mensen ook aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheden.