Financiën

Van verbruiken naar waarderen

Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit de lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van geld, opgebracht door inwoners van onze gemeente. Onze inwoners zijn in het algemeen zeer ontevreden over de manier waarop de gemeentelijke financiën worden beheerd en gespendeerd. Daarbij vindt het CDA dat alles in onze omgeving op waarde geschat moet worden. Ook als het niet meteen in geld valt uit te drukken. De leefbaarheid in onze kernen is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons landschap, de kleine detailhandel of de boerenbedrijven. CDA‘ers zijn rentmeesters van wat van waarde is. Het draaiend houden van de lokale economie hoort daarbij.