Results_witte_letters

Resultaten

De CDA fractie heeft zich 4 jaar lang ingezet voor de leefbaarheid en inwoners in onze gemeente.

Zo hebben we gepleit voor zorg dicht bij mensen. Op dit moment wordt zorg op maat geregeld, in ieder dorp, dankzij de Sociale dorpsteams. We hebben gestemd voor een goed minimabeleid (120 % bijstandsnorm) die structureel gewaarborgd is in de gemeentelijke begroting. We hebben gezorgd voor de verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte wat ook extra participatiebanen opleverde. En we hebben gezorgd voor een Woonvisie waar niet alleen sociale en dure woningen een plek hebben gekregen maar ook woningen voor het middensegment. Want ieder mens in ieder dorp telt.

Ook hebben we ervoor gezorgd dat de schoolgebouwen in de Utrechtse Heuvelrug duurzaam worden vervangen door renovatie of nieuwbouw, bijna energieneutraal. Waar kan je beter leren duurzaam te denken en te doen dan op school? En we hebben met de nodige inzet de stijging van de Onroerend Zaak Belasting beperkt. Waarbij we strak hebben gestuurd op een ranke en slanke gemeentelijke organisatie en een gezonde financiële huishouding.

Het is maar een greep in uit de stemrondes van het CDA in de gemeenteraad.

Daarnaast heeft de gemeente de afgelopen 4 jaar hard gewerkt aan het instand houden en verbeteren van de maatschappelijke voorzieningen in de dorpen. Hieronder staat een overzicht.

 

Jeugd, onderwijs en scholen

 • Nieuwbouw Revius Lyceum in Doorn
 • Nieuwbouw basisschool De Kameleon in Doorn
 • Voorbereiding renovatie van basisschool De Zonheuvel in Driebergen
 • Plan voor toekomstige schoolgebouwen opgesteld (IHP) waarmee we scholen gaan huisvesten in Bijna Energie Neutraal Gebouwen (BENG)
 • Thuiszittersproject. In samenwerking met het Revius Lyceum is een thuiszitters project opgestart.  Zowel voor kinderen die inmiddels weer helemaal naar school gaan als kinderen die van de ‘zolderkamer’ af zijn en weer onderwijs genieten in de ‘Villa’.
 • Grootschalige jeugdzorg omgezet naar kleinschalig en dichtbij. Bijvoorbeeld het gezinshuis in Leersum waar de gemeente garant voor staat

 Sport

 • De zwembaden Woestduin en De Zwoer blijven open
 • Nieuwe hockeyvelden voor MHC Maarn, H.C. de Haaskamp, DMHC Shinty en de Doornse Hockey Club
 • Nieuw kunstgrasveld bij voetbalvereniging SVMM uit Maarn en korfbalclub Dalto Driebergen
 • Vervanging kunstgrasvelden bij voetbalclubs HDS Leersum, DVSA Amerongen en FC Driebergen
 • Tennisclubs geharmoniseerd
 • Korfbalclub Dalto en FC Driebergen hebben zelf nieuwe clubgebouwen neergezet
 • Sporthal Steinheim in Doorn is opgeknapt

Verkeer en infrastructuur

 • Nieuw Stationsgebied Driebergen. Inmiddels is de nieuwe busremise en Parkeergarage in gebruik genomen. Dit jaar is de eerste onderdoorgang klaar waardoor treinverkeer en auto’s geen last meer van elkaar hebben. Als het station in 2020 af is is er ook een nieuwe fietsparkeergarage met 3000 plaatsen
 • Besluitvorming ondertunneling Maarsbergen
 • Reconstructie Hoofdstraat Driebergen waardoor deze veel veiliger is geworden
 • Nieuw verkeersplan. Met het vaststellen van het verkeersplan (GVVP 2017) is ook het budget beschikbaar waardoor knelpunten ook daadwerkelijk aangepakt kunnen worden. In 2018 worden daar de eerste gevolgen van zichtbaar met de reconstructie van de Amersfoortseweg in Doorn, de Koenestraat in Amerongen en oversteekplaatsen op de Arnhemsebovenweg in Driebergen
 • Start onderzoek naar een fietstunnel onder de Donderberg-rotonde in Leersum
 • Fietsveiligheidsprojecten. Onder andere langs de Lekdijk en in het buitengebied.

Openbare ruimte (schone straten en wijken)

 • Verhoging onderhoudsniveau samen met de BIGA
 • Revitalisering Oranjevijver in Driebergen waardoor oude glorie wordt hersteld
 • Nieuwe financieringsvorm van Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) waardoor op termijn het schuldenplafond met 50 miljoen afneemt
 • Start aanbesteding Openbare Verlichting (lantarenpalen) waardoor duurzame led-verlichting met een eigen netwerk wordt gerealiseerd

 Economische Zaken (voor ondernemers en voor werkgelegenheid)

 • Herstel van vertrouwen tussen ondernemers en gemeente door maandelijks overleg met alle ondernemersverenigingen
 • Start Programma Economische Ontwikkeling waardoor per dorp ondernemerswensen worden geïnventariseerd en uitgevoerd
 • ‘Retaildeal’ met provincie gesloten waardoor er mogelijkheden ontstaan om winkelgebieden te revitaliseren
 • Nieuwe opzet ondernemer van het jaar verkiezing met medewerking van alle ondernemersverenigingen

Recreatie en Toerisme

 • Gastvrijheidsonderzoek uitgevoerd en verbeteringen met de branche ingezet
 • Samen met Regionaal Bureau voor Toerisme toeristische agenda voor gemeente Utrechtse Heuvelrug opgezet

Twitter

CDAHeuvelrug

RT @Nienke_vd_veen: Jahaha, vanavond heeft de raad van de @gem_heuvelrug unaniem een motie aangenomen voor een landelijke gemeentelobby teg…

CDAHeuvelrug

RT @ChantalBroekhus: De vernieuwde kunstgrasvelden van @FCDRIEBERGEN zijn officieel geopend ????????????

Agenda

Geen items beschikbaar.